UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Ruim 9500 bedrijven gingen u al voor wereldwijd

 

 Voordelen bij het lid worden van het grootste wereldwijde duurzaamheidsinitiatief

  • Aansluiting op een wereldwijd erkend beleidskader voor de ontwikkeling, implementatie en rapportage van beleid en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen, sociale kwesties, milieu, governance of de Sustainable Development Goals (SDGs);
  • Toegang tot een breed scala aan gespecialiseerde publicaties, tools, webinars, actuele programma’s en toegang tot de UN Global Compact Library;
  • Mogelijkheid tot het deelnemen aan activiteiten van Global Compact en UN Global Compact en het ontvangen van nieuwsbrieven;
  • Toegang tot gerichte kennis op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding;
  • Mogelijkheid deel te nemen aan de jaarlijkse peer review van het duurzaamheidsverslag (Communication on Progress) over de do’s & don’ts;
  • Delen van kennis en best practices omtrent het vertalen van de tien Universele Principes van UN Global Compact en de SDGs naar concrete acties of partnerschappen;
  • Toegang tot bijna 80 lokale netwerken die kunnen assisteren bij het vinden van partners of het opdoen van waardevolle kennis op lokaal niveau;
  • Mogelijkheid voor bedrijven Young professionals te laten deelnemen in het Young Professionals Program van Global Compact Netwerk Nederland over de SDGs.

Ook deelnemen?