UN Global Compact

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.

Zou u graag meer willen weten over UN Global Compact? Lees verder meer over UN Global Compact

Global Compact Netwerk Nederland

 Wij zijn het Nederlandse Netwerk van UN Global Compact. Het is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de 10 universele principes van UN Global Compact ondersteunen op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en het bestrijden van corruptie. Samen hebben wij het doel om de principes te bevorderen en deelnemers binnen het netwerk te ondersteunen bij implementatie. Daarbij dragen we bij aan de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, SDGs. Lees meer over de 17 SDGs.

"We have only one planet. There is no Plan B because there is no planet B."
 Ban Ki-moon, voormalig Secretaris Generaal van de VN

Sustainable Development Goals (SDGs)

 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 subdoelen. Met het behalen van deze doelen maken we de wereld een betere plek. Het streven is om in 2030 al deze doelen behaald te hebben. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn onderdeel van de, door de Verenigde Naties (United Nations) gelanceerde, Agenda 2030. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De SDG’s zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals.

 

Sustainable Development Goals is een oproep tot actie door alle landen. Om een verschil te kunnen maken in deze wereld doormiddel van partnerschap. De bedrijven, gemeentes en organisaties die lid zijn van ’s werelds grootste duurzaamheid initiatief, Global Compact, erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en de economische groei stimuleren. Al deze doelen moeten behaald worden, met klimaatverandering in acht houdend.

 

Sinds 1992 zijn er verschillende agenda’s en doelen opgesteld om doormiddel van een wereldwijd partnerschap het leven van mensen te verbeteren en het milieu te beschermen, zoals Agenda21 en de Millennium Development Goals.

 

In 2013 was er een open werkgroep opgericht om een voorstel samen te stellen over de SDG’s. In september 2015 werd de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd.

 

In Nederland zet Global Compact Netwerk Nederland zich in om de Sustainable Development Goals te behalen. Dit doen we samen met verschillende bedrijven, jongeren, kennisinstellingen, gemeenten en vele anderen. Global Compact Netwerk Nederland is aangesloten bij het SDG-Charter initiatief om partnerschappen te bevorderen.

 

In november 2018 heeft Global Compact Netwerk Nederland het eerste SDG-voortgangsrapport gelanceerd: “Bedrijven op weg naar 2030”. Hierin rapporteren de bedrijven die lid zijn van Global Compact Netwerk Nederland hoe zij bijdragen aan de 17 SDG’s.

 

Zou u graag lid willen worden van het grootste duurzaamheid initiatief? Wilt u ook graag helpen met het waar maken van de 17 Sustainable Development Goals? Dat kan! U kunt lid worden met uw bedrijf, organisatie of als gemeente. Wenst u meer informatie over het lid worden van Global Compact Netwerk Nederland, neem dat gerust contact met ons op via de mail of telefonisch.