Ook deelnemen?

Deelnemen binnen Global Compact Netwerk Nederland kan door uw verzoek daartoe in te dienen bij UN Global Compact te New York.

Op het moment dat u deelneemt binnen het wereldwijde netwerk krijgt Global Compact Netwerk Nederland bericht en kunt u ook nationaal deelnemen.

Deelname biedt u belangrijke voordelen en is een verstandige keus. Vele bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen en gemeenten gingen u voor, in Nederland én wereldwijd.

CEO’s vanuit de hele wereld zijn het eens: duurzaam ondernemen doet ertoe.  

 

Sustainabilitymatters

                   

Paul Polman, CEO Unilever Paul Polman, CEO Unilever

Deelnemen als bedrijf?

  • U bereidt een letter of commitment voor die uw CEO ondertekent en die gericht is aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres. In de brief geeft u aan dat uw bedrijf de tien Universele Principes onderschrijft, u actie onderneemt als het gaat om het bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat u jaarlijks (verplicht) een verslag maakt om over de voortgang te communiceren (Communication on Progress (COP). Hoe die aanvraag voor deelname precies werkt vindt u hier uitgelegd.
  • De aanmelding wordt via een vaste procedure behandeld. U krijgt bericht zodra u bent toegelaten als deelnemer. Global Compact Netwerk Nederland krijgt op dat moment ook een melding van UN Global Compact waarna u ook deelnemer kunt worden in het nationale netwerk. Er is één uitzondering: bedrijven en organisaties met minder dan tien werknemers, kunnen wel bij Global Compact Netwerk Nederland aansluiten maar niet bij UN Global Compact.
  • Bent u deelnemer geworden dan kunt u aangeven of u signatory of participant wilt zijn. Wilt u meer weten over beide mogelijkheden en contributie? Lees dan de 'en meer specifiek de informatie onder punt tien.


Deelnemen als NGO, kennisinstelling, vakbond of gemeente?

  • U bereidt een letter of commitment voor die uw hoogste vertegenwoordiger (voorzitter, burgemeester, directeur) ondertekent en die gericht is aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties António Guterres. In de brief geeft u aan welk type organisatie u bent, dat u de tien Universele Principes onderschrijft, u actie onderneemt als het gaat om het bijdragen aan de Sustainable Development Goals en dat u één keer per twee jaar een verslag maakt om over de voortgang te communiceren (Communication on Engagement (COE). Hoe die aanvraag voor deelname precies werkt vindt u hier uitgelegd.
  • De aanmelding wordt via een vaste procedure behandeld. U krijgt bericht zodra u bent toegelaten als deelnemer. Global Compact Netwerk Nederland krijgt op dat moment ook een melding van UN Global Compact waarna u ook deelnemer kunt worden in het nationale netwerk. Er is één uitzondering: bedrijven en organisaties met minder dan tien werknemers, kunnen wel bij Global Compact Netwerk Nederland aansluiten maar niet bij UN Global Compact.
  • Bent u deelnemer geworden dan wordt u jaarlijks gevraagd om een vrijwillige bijdrage.

 
Deelnemen en het gebruik van logo’s

Op het moment dat u deelnemer bent, ontvangt u een informatiepakket en informatie over de manier waarop u een logo van Global Compact kunt benutten. De richtlijnen daarvoor vindt u hier.