Wie nemen deel?

Binnen Global Compact Netwerk Nederland nemen grote en kleine bedrijven, NGO’s, academische instituties en kennisinstellingen deel. Ook is een aantal gemeenten aangesloten waarmee het netwerk zich kenmerkt door een multi-stakeholder aanpak. De vereniging wordt bestuurd door leden van participerende bedrijven uit het netwerk en kent daarnaast een aantal adviseurs.

Deelname aan het Nederlandse netwerk biedt automatisch toegang tot het wereldwijde UN Global Compact met daarbinnen ruim 9.000 deelnemende bedrijven uit meer dan 162 landen. Om participant te worden van Global Compact Netwerk Nederland is aanmelding bij UN Global Compact in New York noodzakelijk, waarna via een vaste procedure ook aansluiting bij Global Compact Netwerk Nederland kan plaatsvinden.

Lijst bestuur Global Compact Netwerk Nederland » 
 (per juni 2018)

Lijst participanten Global Compact Netwerk Nederland »