Young Professional Meet - up

Englisch version

Op donderdag 7 juni organiseerde Global Compact Netwerk Nederland een borrel voor de Young Professionals om hen te danken voor hun inzet voor het Young Professionals Programma. In restaurant InStock in Den Haag kwamen de young professionals bijeen en werden zij geïnspireerd door een interessant verhaal over hoe InStock voedselverspilling tegen gaat do

or met onverkochte producten te werken die anders zouden worden weggegooid. Natuurlijk konden deze gerechten ook geproefd worden! Ook werd er verteld over de SDG Pioneer Campagne, het uitrollen van het wereldwijde Young Professionals Programma (Young Innovators Programme) en werd er aandacht besteed aan het event over Jong Leiderschap op 25 juni. Het was een geslaagde en inspirerende borrel en ook hierbij willen wij de Young Professionals nogmaals hartelijk danken voor hun inzet!

Lees meer

Verslag event; 'Hoe duurzaam is onze welvaart?'

English version

Vanmorgen vond het evenement 'Hoe duurzaam is onze welvaart plaats in Den Haag, georganiseerd door Building Change en de SDG Charter, in samenwerking met Global Compact Network Nederland en verschillende andere organisaties. Het evenement was gewijd aan de vraag 'Hoe worden de SDG's in en door Nederland geïmplementeerd en wat kunnen we samen doen om de wereld te bereiken waarnaar we streven in 2030?'

Het evenement ging van start met Jan-Pieter Smits (CBS) die ons de resultaten van beide rapporten 'Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen' en het derde SDG-rapport 'Nederland Ontwikkelt Duurzaam', die gisteren werden gepubliceerd door het CBS en PBL, heeft gepresenteerd. Hij deelde dat over bepaalde aspecten van onze welvaart (SDG 3, SDG 9), we een positieve trend kunnen zien, hoewel er nogal wat aspecten zijn waarover we ons zorgen moeten maken, inclusief de milieu- en klimaatfactoren, die meer aandacht van iedereen nodig hebben.

Bestuurslid van Global Compact Network Nederland en SDG-coördinator Nederland Hugo von Meijenfeldt bekeek deze resultaten kort en vroeg het publiek: 'Hoe is het mogelijk dat we nog steeds zo slecht scoren op veel van deze milieufactoren?' Hij deelde ook dat het hem erg dwarszit dat de Nederlandse mondiale voetafdruk te groot blijft. Hij concludeerde dat er behoefte is aan versnellers om de duurzaamheidstransitie te versnellen. Bovendien verwees hij ons naar de SDG-routemap, waarin de grootste uitdagingen voor het bereiken van de SDG's worden belicht en gezamenlijk wordt gestreefd naar de beste kansen.

Lees meer

Evenement: 'Hoe duurzaam is onze welvaart? Nederland en SDGs

English version

Building Change en SDG Charter hebben samen met Global Compact Netwerk Nederland en verschillende andere organisaties dit evenement georganiseerd. Deze zal donderdag 16 mei plaatsvinden in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst zullen de twee rapportages die op 15 mei gelanceerd en overhandigd zijn aan de Tweede Kamer: De ‘Monitor Brede Welvaart en Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van het CBS en PBL en ook de derde SDG rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’, besproken worden. 

 

Deze lancering van de rapportages wordt benut om onszelf de vraag te stellen: ‘Hoe duurzaam is onze welvaart?’ Hoe gaat het met de uitvoering van de SDGs in en door Nederland en wat we samen kunnen doen voor de wereld die we willen in 2030? 

 

Bestuurslid van de stuurgroep van de SDG Charter Eppy Boschma van het Global Compact Netwerk Nederland, zal een toelichting geven vanuit het ondernemersperspectief. Zij stelt: ‘de publicaties die wij eind 2018 hebben uitgebracht, de SDG voortgangsrapport ‘bedrijven op weg naar 2030’ en in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland ‘Global Challenges, Dutch Solutions’, vormen de de kern van de inbreng vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. 

 

Zou u ook aanwezig willen zijn tijdens deze bijeenkomst? Schrijf je dan in via deze link: https://bit.ly/2WetqMD

SDG Pioneer jury

English version

In februari 2019 zijn wij het SDG Pioniers programma gestart voor de managers en ondernemers van de toekomst, de young professionals. Afgelopen maandag was de deadline voor de young professionals om zich aan te melden. Nu is het aan de jury om the beslissen wie de Nederlandse SDG Pioneer zal zijn en Nederland zal gaan vertegenwoordigen in New York in september. 

 

Onze jury bestaat uit 5 personen; Babs Dijkshoord (GCNL board), Jan van den Herik (GCNL board), Hugo von Meijenfeldt (SDG Coördinator en ministerie van buitenlandse zaken), Eva Rood (Erasmus universiteit) en Liz de Bruijn (Masterpease). 

Uiterlijk 31 mei, zullen wij de 2019 SDG Pioneer van Nederland bekend maken. Hij of zij zal erkend worden en zal zijn of haar verhaal delen tijdens het event op 25 juni 2019 om 13:45 tot 17:30. 

 

Dutch Business Summit on Refugees

English version

Opleidingstrajecten, 3500 banen, hulpprogramma’s met uitzicht op betaald werk, het starten van een eigen onderneming of in vluchtelingenkampen toegang krijgen tot betere leefomstandigheden. Daaraan hebben een vijftiental bedrijven zich gecommitteerd tijdens de Dutch Business Summit on Refugees die afgelopen week bij de Rabobank in Utrecht werd georganiseerd. Global Compact Netwerk Nederland stimuleert het partnerschap Tent (Tent Partnership for Refugees), waarbinnen bovenstaande afspraken zijn gemaakt. Bedrijven kunnen zich bij het partnerschap aansluiten. Onder meer onze leden de Rabobank en Unilever namen het initiatief voor deze bijeenkomst in Nederland, samen met het partnerschap Tent. Ook andere bedrijven uit ons netwerk verbonden zich aan concrete commitments: Philips, Randstad, ABN AMRO, Arcadis, ING, Shell en Signify.

Hamdi Ulukaya, oprichter van het Tent Partnership for Refugees en in het dagelijks leven ceo van Chobani, de grootste producent van Griekse yoghurt in de Verenigde Staten, was keynote speaker. Hij onderstreepte het enorme belang van de rol die het Nederlandse bedrijfsleven hiermee speelt. Paul Polman, voormalig ceo van Unilever en vice voorzitter van het wereldwijde UN Global Compact benadrukte dat er op dit moment meer vluchtelingen dan ooit zijn. Het opnemen van vluchtelingen in het personeelsbestand, ook om te voorkomen dat veel talent verloren gaat, is goed om op te pakken. Bovendien blijkt dat de medewerkers enorm bevlogen en loyaal zijn als ze één keer binnen bedrijven aan de slag zijn. Volgens Wiebe Draijer van de Rabobank is het vinden van voldoende mensen niet het probleem, maar zorgt regelgeving ervoor dat het lang duurt voordat vluchtelingen aan het werk mogen of kunnen. Ook vanuit de VN-zusterorganisatie van ons netwerk, de UNHCR, wordt bijgedragen aan het positief aandacht vragen voor het vluchtelingenvraagstuk. Jaime de Bourbon, senior advisor bij de UNHCR gericht op het bevorderen van partnerschappen met de private sector, onderstreept het belang van de inzet vanuit het bedrijfsleven.

Via werkwijzervluchtelingen.nl en verschillende initiatieven van bedrijven wordt bevorderd dat vluchtelingen perspectief krijgen op werk. Dit initiatief van Tent past daar goed in en draagt hopelijk bij aan het doel, namelijk meer vluchtelingen die aan de slag kunnen en meer ondernemers die de kansen benutten die er zijn.