Global Compact Netwerk Nederland

Project ‘Young Professional Program’

In juni startte Global Compact Netwerk Nederland het Young Professional Program. Vijftien jongeren, werkzaam in verschillende functies bij bedrijven die participant zijn in het Global Compact Netwerk Nederland, zetten zich een dag per maand in voor de Sustainable Development Goals (SDGs). Na de introductiedag die meteen al veel inspiratie opleverde, gaan de jongeren in twee groepen aan de slag om een concreet 'hands on'-project uit te werken onder begeleiding van coaches vanuit de lidbedrijven KPMG en Witteveen+Bos. De jongeren zijn werkzaam bij Shell, Philips, Heineken, Witteveen+Bos, HemelsvanderHart, EY, KPMG, Akzo Nobel, O&H concepts, NN Group en Delta Lloyd. Tijdens de Masterclass SDGs die parallel ook door Global Compact Netwerk Nederland werd georganiseerd op 20 juni deelden ze hun droom over 2030, het jaar waarin de SDGs een feit moeten zijn. Ook werden ze geïnspireerd vanuit UN Global Compact New York. Ole Hansen, de directeur lokale netwerken, gaf mee hoe vanuit UNGC wordt gewerkt aan de SDGs. Het project loopt een jaar en het is de bedoeling dat er meerdere groepen gaan starten en elkaar gaan afwisselen.

Klik hier voor meer informatie.

Project ‘Global Perspective Project’ (GPP)

In samenwerking met de netwerken uit Indonesië, Turkije, Mexico en Zuid-Afrika werkte Global Compact Netwerk Nederland de afgelopen jaren samen met Oxfam en Shift aan het project Global Perspective Project (GPP). Met ondersteuning vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken werden gedurende twee jaar workshops georganiseerd met bedrijven en NGO’s in de genoemde landen. De workshops waren gericht op de Guiding Principles on Business and Human Rights. Hoe implementeer je die in de praktijk? En wat kun je als bedrijfsleven en NGO’s van elkaar leren?

Acht van onze leden werkten actief mee binnen dit project: ABN AMRO, Akzo Nobel, KPMG, Philips, Rabobank, Randstad, Shell en Unilever.

Zie voor de resultaten de flyer.

Publicatie en online portal: www.businessrespecthumanrights.org