Wie zijn we?

Het Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) is een nationaal netwerk van bedrijven en stakeholders die de tien Universele Principes ondersteunen zoals uitgedragen door de Verenigde Naties (VN). Dit binnen vier pijlers op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. De missie van Global Compact Netwerk Nederland is het actief bijdragen aan duurzame ontwikkeling door gezamenlijk de tien Universele Principes te bevorderen en deelnemers te ondersteunen bij implementatie. Dat vormt de basis voor het duurzaam en inclusief ondernemen.

 

Daarbij worden deelnemende bedrijven en organisaties uitgenodigd bij te dragen aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs). Dit betekent dat aan deelnemers wordt gevraagd hun visie, missie en strategie in lijn te brengen met de 17 SDGs, verschil te maken, dat in kaart te brengen en uit te dragen.

 

De SDGs, die eind 2015 door 193 landen binnen de VN zijn ondertekend, vormen dé wereldagenda voor de jaren tot en met 2030 waarbij het bedrijfsleven een cruciale rol speelt om bij te dragen aan de realisatie ervan. Innovatie, partnerschappen en (jong) leiderschap zijn daarbij onmisbare elementen.

 

Global Compact Netwerk Nederland biedt uitmuntende mogelijkheden voor ontmoeting, kennisdeling, het deelnemen aan activiteiten en het verkrijgen van toegang tot gespecialiseerde tools, hulpmiddelen en actuele programma’s, projecten, peer-reviews of publicaties.

 

Het netwerk is in 2007 opgericht door een aantal Nederlandse bedrijven en een formele vereniging geworden in 2011 met een bestuur en leden. Global Compact Netwerk Nederland vormt één van de ongeveer tachtig nationale netwerken die wereldwijd zijn aangesloten bij UN Global Compact te New York.

 

UN Global Compact is ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen en opgericht door Secretaris Generaal Kofi Annan in 2000. Bedrijven en stakeholders bundelen er hun krachten met de Verenigde Naties om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is.