• Home
  • Principes & SDGs

Tien Universele Principes & SDGs

Tien Universele Principes & SDGs

Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld. Dat motto verbindt bedrijven en organisaties die deelnemen aan het wereldwijde UN Global Compact en het nationale Global Compact Netwerk Nederland.

Het vraagt om duurzaam ondernemen. Dat betekent het implementeren van de tien Universele Principes, zoals de Verenigde Naties die uitdraagt, in de bedrijfsvoering van elke dag. Tien Universele Principes op het gebied van de pijlers mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Een doorlopend proces van due diligence is hier integraal onderdeel van. Het gaat dan om het in kaart brengen van risico's op het gebied van de tien Universele Principes in de eigen organisatie en de productieketen en die vervolgens te voorkomen, te verminderen, te herstellen of te compenseren. Met andere woorden het vergroten van positieve impact en het verminderen van negatieve impact.

Daarbij worden deelnemende bedrijven en organisaties gevraagd de kansen die de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs) bieden, op te pakken. De SDGs werden eind 2015 door 193 landen binnen de VN ondertekend en vormen dé wereldagenda tot en met 2030.

Klik hier voor een overzicht van de tien Universele Principes.